Home
     

 

 
Verkoopsvoorwaarden ticketshop
De koper erkent voor het afronden van de aankoop uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden.

Je kan op www.kunstengeest.be of www.dekrekke.be tickets kopen voor theaterzaal Kunst en Geest vzw met ondernemingsnummer BE0443 864 278.
Kunst en Geest vzw handelt:
• als organisator van eigen evenementen
• als dienstverlener inzake ticketverkoop voor eigen evenementen
• als dienstverlener inzake ticketverkoop voor de organisatoren van evenementen en/of zaalhuurders.
Kunst en Geest vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen van data, plaats, prijs of annulering van het evenement. Tickets worden enkel terugbetaald indien het evenement wordt geannuleerd.
Indien de koper belet is op de dag van de voorstelling waarvoor de tickets werden gekocht, kan de koper verzoeken om de tickets om te ruilen naar een evenement van dezelfde organisator op een andere datum.

Systeemvereisten
Om onze ticketshop te kunnen gebruiken heb je een recente webbrowser nodig. Chrome en Firefox worden ondersteund door de ontwikkelaar van onze ticketshop. Gebruikers van Ipad of Iphone moeten mogelijk dubbelklikken om een stoel aan te klikken.

Tickets
Je kan zelf de stoelen kiezen. De gekozen stoelen moeten wel aansluiten bij mekaar en bij reeds gereserveerde stoelen of met minstens twee stoelen ertussen.

Betaalmethoden
Je kan online betalen met iDEAL, Bancontact of overschrijving. Hiervoor betaal je geen administratiekosten.

Leverwijze:
Na ontvangst van je betaling krijg je een e-mail op het opgegeven mailadres. Als bijlage bevat deze e-mail een pdf-document met daarin de E-tickets. Dit document kan je uitprinten of op een smartphone tonen aan de ingang van de theaterzaal. Je betaalt geen verzendingskosten. Op een e-ticket staat een barcode, iedere barcode is uniek en eenmalig geldig. Alleen de eerst gescande barcode geeft recht tot toegang in de zaal.

Ben je je tickets verloren, dan kan je Kunst en Geest vzw contacteren om de tickets opnieuw te mailen. Dit kan tot uiterlijk 2 dagen voor de voorstelling.

Laatkomers
Na aanvang van de voorstelling wordt er geen publiek meer in de zaal toegelaten, tenzij tijdens de eventuele pauze. In uitzonderlijke gevallen beslist de organisator dat er toch nog toegang mogelijk is, al kunnen we dan niet garanderen dat je kan plaatsnemen op de stoelen waarvoor je tickets kocht.

Geldige tickets
De reservatie is pas definitief na betaling van het opgegeven bedrag binnen de vermelde betalingstermijn. Kunst en Geest vzw heeft het recht om een reservatie te annuleren wanneer de betalingstermijn niet gerespecteerd wordt.

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Kunst en Geest vzw zich het recht om de toegang te ontzeggen.

Er is geen herroepingsrecht voor online ticketverkoop, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht. De tickets voor voorstellingen in De Krekke, online aangekocht via www.kunstengeest.be of www.dekrekke.be kunnen niet terugbetaald worden, uitgezonderd bij afgelasting van het evenement. De koper kan evenwel vragen om de gekochte tickets om te ruilen naar een voorstelling van een andere datum.

Conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft Kunst en Geest vzw de mogelijkheid om adressen op te nemen in haar databank.
Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:
• de regelmatige doorverkoop van tickets
• de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
• de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop
• de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
• de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
• de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht de toegang te ontzeggen.

Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.